Privacy policy

We waarderen jouw privacy!

Voor zover onze technische kennis strekt, gebruikt deze website geen cookies!

Bij 3DXChat World, toegankelijk vanaf https://www.3dxchatworld.com, is de privacy van onze bezoekers een van onze belangrijkste prioriteiten. Dit Privacybeleid document bevat de soorten informatie die worden verzameld en vastgelegd door 3DXChat World en hoe we die gebruiken.

Als u aanvullende vragen heeft of meer informatie nodig heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die ze delen en/of wij verzamelen op https://www.3dxchatworld.com. Dit beleid is niet van toepassing op informatie verzameld offline of via kanalen anders dan deze website.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Cookies

Deze website gebruikt, voor zover wij weten en getest hebben, geen cookies. We hebben ons uiterste best gedaan om een cookievrije omgeving te creëren. Daarom heeft deze website geen cookie banner.

Tracking

https://www.3dxchatworld.com/ gebruikt de analyse suite Matomo met de hoogste privacy. IP-adressen zijn volledig geanonimiseerd (en zien er voor ons zo uit: xxx.xxx.xxx.xxx), we laten geen cookies achter op uw computer en we volgen geen enkele persoonlijke informatie over u op.

1 – Over Matomo

Matomo is een open-source webanalyse platform. Een website-eigenaar gebruikt dit platform om te meten, te verzamelen, te analyseren en rapporten te maken over bezoekersgegevens om hun website te begrijpen en te optimaliseren.

2 – Doel van de verwerking

Matomo wordt gebruikt om het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren om mogelijke problemen te identificeren; niet gevonden pagina’s, zoekmachine-indexeringsproblemen, welke inhoud het meest wordt gewaardeerd… Zodra de gegevens zijn verwerkt (aantal bezoekers dat op niet gevonden pagina’s komt, dat slechts één pagina bekijkt, etc.), genereert Matomo rapporten voor de website-eigenaren om actie te ondernemen, zoals het veranderen van het uiterlijk van pagina’s, het publiceren van verse inhoud, etc.

Matomo verwerkt de volgende gegevens:

 • Aangepaste dimensies
 • Aangepaste variabelen
 • Locatie van de gebruiker
 • Datum en tijd
 • Titel van de bekeken pagina
 • URL van de bekeken pagina
 • URL van de pagina die vóór de huidige pagina werd bekeken
 • Schermresolutie
 • Tijd in de lokale tijdzone
 • Links die naar een externe domein leiden
 • Paginageneratietijd
 • Land, regio, stad
 • Hoofdtaal van de browser
 • User-agent van de browser

3 – Ontvanger van de gegevens

De via Matomo ontvangen gegevens worden alleen naar onszelf gestuurd. We verstrekken geen gebruikersgegevens of statistieken aan derden.

4 – Details over de overdracht naar derde landen en garanties

De gegevens van Matomo worden gehost in Duitsland.

5 – Bewaartermijn of criteria om de bewaartermijn te bepalen

We bewaren de door Matomo vastgelegde gegevens gedurende een periode van 12 maanden.

6 – Recht om de toestemming op elk moment in te trekken

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door hier te klikken:

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.

Er zal absoluut geen consequentie zijn met betrekking tot het gebruik van onze website.

7 – Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens met Matomo verwerken, in strijd is met de wet, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Met wie we uw gegevens delen

Met niemand. Zoals eerder uitgelegd, verzamelen we alleen geanonimiseerde bezoekersgegevens. We gebruiken deze gegevens alleen voor onszelf, om te monitoren hoeveel mensen onze site bezoeken.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We bewaren geen van uw persoonlijke gegevens. De geanonimiseerde gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Nergens, aangezien we geen van uw persoonlijke gegevens verzamelen. De gegevens van Matomo worden gehost in Duitsland.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die van u wordt gevraagd, en de redenen waarom het aan u wordt gevraagd, zullen duidelijk aan u worden uitgelegd op het moment dat we uw persoonlijke gegevens vragen.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u kiest te verstrekken.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder om:

 • Onze website te leveren, te bedienen en te onderhouden
 • Onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
 • Te begrijpen en te analyseren hoe u onze website gebruikt
 • Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteiten te ontwikkelen
 • Met u te communiceren, direct of via onze partners, inclusief voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te sturen, en voor marketing- en promotiedoeleinden
 • U e-mails te sturen
 • Fraude op te sporen en te voorkomen

Logbestanden

3DXChat World volgt een standaard procedure om logbestanden te gebruiken. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit als onderdeel van hun analytische diensten. De informatie verzameld door logbestanden omvat internetprotocol (IP) adressen, browsertype, internet service provider (ISP), datum en tijd stempel, verwijzende/afsluitende pagina’s en mogelijk het aantal klikken. Deze informatie is niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, de site beheren, de bewegingen van gebruikers op de website volgen, en demografische informatie verzamelen.

Affiliate Disclosure

Wanneer deze website linkt naar producten en diensten, kunnen die links affiliate links zijn. Als u op een van die affiliate links klikt en binnen een bepaalde tijd een aankoop doet, kunnen we een commissie verdienen. De commissie wordt betaald door de affiliate partner, zonder enige kosten voor u.
Deze website is gemaakt om informatie te verstrekken over het 3DXChat spel gecreëerd door de ontwikkelaar SexGameDevil. Deze website is gemaakt voor affiliate marketing doeleinden om de verkoop van 3DXChat abonnementen te bevorderen op basis van een affiliate commissie model. Als zodanig is de enige relatie tussen deze website en het 3DXChat spel en de ontwikkelaar ervan, SexGameDevil, een affiliate relatie.

Privacybeleid van Derden

Het Privacybeleid van 3DXChat World is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom adviseren wij u om het respectieve Privacybeleid van deze derde partij ad servers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe u bepaalde opties kunt uitschakelen bevatten.
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via de individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheren van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u dit vinden op de respectieve websites van de browsers.

GDPR Data Protection Rights

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft het recht op het volgende:

 • Recht op inzage: u hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. We kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om te verzoeken dat wij alle informatie die u onjuist vindt, corrigeren. U heeft ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie die u onvolledig vindt, aanvullen.
 • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, onder bepaalde voorwaarden.
 • Recht van bezwaar tegen verwerking: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde voorwaarden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om te verzoeken dat wij de gegevens die wij hebben verzameld, overdragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Informatie over Minderjarigen

Een ander onderdeel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. We moedigen ouders en voogden aan om toezicht te houden, deel te nemen en/of toezicht te houden op en hun online activiteit te begeleiden.
3DXChat World verzamelt niet bewust enige persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze records te verwijderen.

Informatie en Nauwkeurigheid

De informatie op deze website is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen professioneel advies. We garanderen niet dat de informatie op deze website altijd up-to-date is. Naar onze kennis en inspanningen is alle informatie op deze website correct op het moment van schrijven. Echter, we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvrijwillige fouten. Bezoekers die deze website gebruiken en vertrouwen op enige informatie hierop, doen dit op eigen risico.
We behouden ons het recht voor om materiaal van deze website te verwijderen, hergebruiken of reproduceren zoals wij dat passend achten.

Externe Links

Deze website bevat links naar andere websites. Hoewel we proberen alleen te linken naar nuttige online bronnen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van enige andere website en onderschrijven we niet noodzakelijkerwijs de meningen die daarop worden geuit.

Aansprakelijkheid

Bezoekers mogen deze website niet op een onwettige, frauduleuze of schadelijke manier gebruiken. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade geleden. Als u enige informatie van deze website gebruikt, houd er dan rekening mee dat u dit doet op eigen risico en naar eigen goeddunken. We zijn niet verantwoordelijk voor enige virussen of schade veroorzaakt door het gebruik van deze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de website om hun eigen toegang, beveiliging en virusproblemen te beheren.

Auteursrechten

Alle inhoud, video’s, tekst en afbeeldingen gepubliceerd op deze website zijn origineel en zijn uitdrukkelijk gecreëerd voor publicatie op deze website, tenzij anders vermeld. Auteursrechtwetten zijn van toepassing en zullen worden toegepast in geval van duplicatie van inhoud. Elke inhoud die naar deze website wordt gestuurd (bijvoorbeeld opmerkingen) wordt eigendom van de website.

Jurisdictie

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de burgerlijke rechtbank gelegen in Leuven, België.